Kjære kunde hos Reiseakademiet i Fredrikstad.

Informasjon fra Reiseakademiet i Fredrikstad om koronaviruset.
Vi får mange spørsmål om koronaviruset og hvordan det påvirker våre reiser. Vi forstår godt at reisende er bekymret, og dette er en vanskelig situasjon for både reisende og oss som operatør. Nedenfor har vi listet opp all tilgjengelig informasjon som kan gjelde din reise. Vi oppdaterer informasjonen kontinuerlig i tråd med retningslinjene fra norske myndigheter.

 

Vi tenker på din sikkerhet
Vi i Reiseakademiet tar våre reisendes sikkerhet meget alvorlig, og følger alltid myndighetenes anvisninger, både hjemme og i de landene vi reiser til. Selv har vi ikke spesialekspertise i helsemessige eller sikkerhetspolitiske spørsmål, og forholder oss derfor alltid til reiseråd fra Utenriksdepartementet, som er basert på en samlet vurdering for reisende. I tillegg følger vi pakkereiseloven. 

Dato 18.08.2020

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. oktober. Et unntak ble gjort 15. juni for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav. Fra og med 15. juli er det unntak for reiser til land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller disse smittekravene. Se hvert enkelt land for blant annet sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud.

Dato: 15.05.2020

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august.

Samtidig er Norge og andre europeiske land i ferd med å lette gradvis på tiltakene innenlands. Vi må først se hvordan det påvirker smittespredning i Norge og andre land. Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene. Det vil bli gjort en fornyet vurdering av enkelte nærliggende europeiske land til 20. juli. 

Dato: 03.04.2020

UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Reiserådet gjelder inntil videre.

Alle som har kjøpt en pakkereise til utlandet som skal gjennomføres de neste 14 dagene kan avbestille den og få pengene igjen, jf pakkereiselovens paragraf 22. For reiser lengre frem i tid enn 14 dager gjelder ordinære avbestillingsregler.

Dato: 31.03.2020

Ny krisepakke fra Stortinget:

Stortinget ba nok en gang regjeringen komme med en løsning på saken om garanti for avbestilte pakkereiser. Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke, arbeider for at Reisegarantifondet både tilføres friske midler og får utvidet formålet, slik at også bedriftene får tilført midler. 

Dato: 27.03.2020

Regjeringen la frem følgende forslag for Stortinget:

Endringer i pakkereiseloven

- forlengelse av tilbakebetalingsfristen fra 14 dager til 3 måneder.

- det skal være tillatt å tilby kunden en voucher/tilgodelapp til bruk for nye reiser. De av kundene som ønsker pengene tilbake, skal fortsatt ha rett til det.

Kunngjøring av Stortingets vedtak er varslet tirsdag 31. mars.

Nye reiseråd er varslet i uke 14, senest fredag 3. april.

Pressemelding  fra UD Dato: 14.03.2020

Fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april.

Hvordan påvirkes din reise av koronaviruset?

Situasjonen kan endre seg raskt og vi bestreber oss på å oppdatere dere fortløpende.​

Blir din reise bli påvirket, vil du høre fra oss.

Hva bør jeg tenke på før min reise?
Uansett om UD fraråder eller ikke, må de reisende selv ta beslutningen om en eventuell reise. Vi anbefaler alle å følge med på UDs reiseinformasjon og informasjon fra folkehelsemyndighetene;

 

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.


UDs reiseinformasjon: www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
Folkehelseinstituttet: www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

I tillegg anbefaler vi alle å sette seg inn i hvilke forhold som dekkes av reiseforsikringen din, både før, under og etter reisen. 

WHO's nettsider
 

Når du skal ut å reise anbefaler Utenriksdepartementet alltid at du registrerer reisen din, slik at du kan få tilsendt informasjon på sms eller e-post av Utenriksdepartementet dersom en alvorlig hendelse vil oppstå. Det kan du gjøre her: https://www.reiseregistrering.no/

Postboks 17, 1629 Gamle Fredrikstad
Tlf. +47 69 33 44 00 - post@reiseakademiet.no
Org.nr.: 822293492 

Følg oss på sosiale medier:

  • Facebook
  • Instagram Social Ikon

© 2019 av Tore Steinar Pettersen med Wix