Vi tenker på din sikkerhet
Vi i Reiseakademiet tar våre reisendes sikkerhet meget alvorlig, og følger alltid myndighetenes anvisninger, både hjemme og i de landene vi reiser til. Selv har vi ikke spesialekspertise i helsemessige eller sikkerhetspolitiske spørsmål, og forholder oss derfor alltid til reiseråd fra Utenriksdepartementet, som er basert på en samlet vurdering for reisende. I tillegg følger vi pakkereiseloven. Blir din reise bli påvirket, vil du høre fra oss.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav. Klikk på lenken for mer og oppdatert informasjon: 

UDs reiseinformasjon - regjeringen.no 

Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Hva bør jeg tenke på før min reise?
Uansett om UD fraråder eller ikke, må de reisende selv ta beslutningen om en eventuell reise. Vi anbefaler alle å følge med på UDs reiseinformasjon og informasjon fra folkehelsemyndighetene;

 


UDs reiseinformasjon: www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
Folkehelseinstituttet: www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

I tillegg anbefaler vi alle å sette seg inn i hvilke forhold som dekkes av reiseforsikringen din, både før, under og etter reisen. 

WHO's nettsider
 

Når du skal ut å reise anbefaler Utenriksdepartementet alltid at du registrerer reisen din, slik at du kan få tilsendt informasjon på sms eller e-post av Utenriksdepartementet dersom en alvorlig hendelse vil oppstå. Det kan du gjøre her: https://www.reiseregistrering.no/