top of page

Bli med Fortidsminneforeningen på tur til Blaafarveværket og noen av våre unike stavkirker  

 

Logo Fortidsminneforeningen.png

Gol, Ål, Geilo, Nore og Uvdal

14. - 16. august 2020

3 dager - 2 netter

Pris under utarbeidelse

Wiggo Andersen_edited.jpg

Wiggo Andersen

Fortidsminneforeningen eier 40 unike kulturminner over store deler av landet, og med sine arkitektoniske og opplevelsesmessige kvaliteter gir de flotte muligheter for interessante og lærerike reiser. Derfor inviterer vi nå, i samarbeid med Reiseakademiet i Fredrikstad på en reise til noen av våre unike stavkirker og kulturminner. 

I løpet av en helg besøker vi blant annet Blaafarveværket, Torpo Stavkirke, Dagali, Uvdal Stavkirke og Nore Stavkirke.

 

Velkommen til reise som tar oss hundrevis av år tilbake i tid. Vi trenger historie – Det å forstå tiden vi lever i, handler ofte om å forstå historien!

Turen arrangeres for medlemmer av 

Logo Fortidsminneforeningen.png

Dag 1 – Fredag 14. august 2020

Avreise fra Hotel Raddison Blu Plaza v/ Oslo S kl. 0900 med kurs for Blaafarveværket hvor vi gjør vårt første besøk. Fra 1773 til 1893 var Blaafarveværket og Koboltgruvene arbeidsplassen til tusenvis av mennesker som hadde én oppgave: Å forsyne verden med den vakreste blåfarge. I dag skal vi bli bedre kjent med bygningsmiljøene på Blaafarveværket gjennom vår lokalguide som venter oss ved ankomst. Vi nyter en god lunsjbuffet før ferden går videre langs Krøderen og opp Hallingdal til Gol hvor vi overnatter Pers Hotell. Her venter en god middag om kvelden. Lunsj og middag inkludert.

Dag 2 – Lørdag 15. august 2020

Etter en god frokost er vi på vei til Torpo Stavkirke. Den eneste stavkirken i Hallingdal som er bevart på sin opprinnelige plass. Den hører med blant de eldste stavkirkene og er trolig reist omkring midten av 1100-tallet. Ifølge en runeinnskrift på en korskranke, skal kirken være bygget av Torolf.

En person med samme navn er også oppgitt som byggmester for Ål stavkirke. Torpo var tidligere hovedkirke for Ål prestegjeld, og det er mulig at kirken hadde rang fremfor de andre kirkene i Hallingdal før reformasjonen.

 

 

Gjennom de meste av 1700- og 1800-tallet har kirken vært eiet av private, men i 1875 ble den overtatt av kommunen.

 

I 1878 ble det utarbeidet planer for utvidelse og året etter ble disse endret til innvendig ombygging. Da Fortidsminneforeningen påpekte at planene ville bli til skade for den verdifulle bygningen, vedtok kommunestyret i 1880 å bygge ny kirke. Denne ble reist nord for stavkirken, på tomten for stavkirkens klokkestøpul, samme sommer. Fortidsminneforeningen har siden da hatt ansvar for Torpo stavkirke.

 

Etter besøket på Torpo fortsetter vi vår ferd mot Geilo og videre over fjellet til Dagali og Skurdalen. Vi stopper og spiser lunsj på Lia Fjellhotell i Skurdalen.   

 

Etter en god lunsj er vi på vei mot et av turens mange høydepunkter. Uvdal stavkirke ligger i Nore og Uvdal kommune. Tømmeret i konstruksjonen er årringsdatert til 1168. Kirken må ha blitt bygget kort tid etter fellingen, da det ser ut som om tømmeret ikke var skikkelig tørt da kirken ble reist. Kirken, som den står i dag, har ikke sitt opprinnelige utseende, men er et resultat av stadige utvidelser og ombygginger frem til 1800-årene.

 

 

Hvert århundre har lagt noe til og slik er kirken blitt er vakkert og eiendommelig eksempel på hvordan byggestil og dekor fra flere perioder kan smelte sammen til en rik og harmonisk helhet.

 

Vår siste stavkirkestopp i dag er Nore stavkirke som også ligger i Nore og Uvdal kommune. Nore stavkirke er av Numedalstypen. Kirken ble bygd som en korskirke ca. 1167. Den hadde svalganger, kor og korsarmer med apsis. Dette var svært sjeldent på denne tiden, og man kjenner ikke til andre kirkebygg i Norge eller Europa som kunne vært forbilde for konstruksjonen. Kirken ble delvis ombygd på 1600- og 1700-tallet. Skip og kor har rester av vakker bemaling fra 1655 og 1683. På samme måte som i Uvdal stavkirke er treskurden i Nore svært kunstferdig utført.

 

Etter en lang dag på farta ender vi opp på Lampeland Hotell, som kjennetegnes som hotellet med personlig preg, lun og hyggelig atmosfære og kun 20 minutter fra Kongsberg. Her venter kveldens middag på oss. Frokost, lunsj og middag inkludert.

 

Dag 3 – Søndag 15. august 2020

Etter frokost er det ingen vei tilbake. Vi setter kursen for Kongsberg og videre mot Drammen og ankommer Oslo og Hotel Raddison Blu Plaza ca. kl. 1300. 

 

 

Dagsprogrammet

Pris pr. person kr 4 950,- som inkluderer:

  • Buss tur/retur Hotel Raddison Blu Plaza v/Oslo S  

  • Overnatting i dobbeltrom på Pers Hotel og på Lampeland Hotel

  • 3 frokoster, 2 lunsjer og 2 middager inkludert.

  • Inngangsbilletter til diverse steder, som omtalt i programmet

  • Reiseleder Wiggo Andersen fra Reiseakademiet i tillegg til lokale guider

Tillegg for enkeltrom kr 600.-

Pers Hotel, Gol

Lampeland Hotel

Vi har kun 30 plasser på turen, så vær rask med påmelding.

Påmelding til turen gjøres direkte til Reiseakademiet på telefon 69 33 44 00. eller via e-post: post@reiseakademiet.no

Depositum kr 1 500,- pr. person vil bli fakturert etter at vi har mottatt påmelding. Husk reise- og avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap.

 Vi er behjelpelig med flybilletter tur/retur Oslo. Ta kontakt med oss.

bottom of page