top of page

Å oppdage fortiden...

 

Velkommen til Reiseakademiets hjemmeside.

 

Hva er historie?

I videste forstand – studiet av vår fortid. Våre liv i dag formes av avgjørelser og handlinger som ligger årtier, århundrer eller årtusener tilbake i tiden. Ved å forstå fortiden kan vi få et mer avbalansert syn på nåtiden. Historie dreier seg ikke bare om den fjerne fortid. Historie dreier seg også om våre liv – det som er nyheter i dag, vil være historie i morgen. ​

 

Reiseakademiet i Fredrikstad har engasjert, og kommer fremover til å engasjere noen av Norges fremste kulturformidlere som kjentmenn og reiseledere til våre turer. Vi som jobber i selskapet har lang erfaring med å arrangere kulturreiser verden rundt, så alt ligger til rette for spennende temaer til spennende reisemål fylt med historie.

 

Vi ønsker velkommen til mange spennende kulturreiser og opplevelser i tiden som kommer.

Vi er medlem av Reisegarantifondet.

Velkommen til oss i Reiseakademiet!

 

 Wiggo Andersen    -   Kristin Johansen

bottom of page