Avlyst!

12. - 14. oktober 2020
i samarbeid med A-kortet/Aftenposten HISTORIE

Foredragsholdere: Karsten Alnæs, Jan Ove Ekeberg, Harald Stanghelle, Ulf Andenæs, Fredrik Larsen

8. - 11. februar 2021

i samarbeid med A-kortet/Aftenposten.

Reiseleder: Jan Ove Ekeberg,

Hans Petter Hergum

11. - 22. mars 2021

i samarbeid med A-kortet/Aftenposten.

Reiseleder: Hans Petter Hegrum.

 Historien om Stanley og Livingstone

17. - 28. mars 2021

I samarbeid med A-kortet/Aftenposten

Reiseleder: Tomm Kristiansen

juni/juli/august 2021

Eksakte datoer kommer

Reiseleder: Wiggo Andersen

Hans Petter Hergum

 20. - 28. august 2021

Reiseleder: Hans Petter Hergum

Hans Petter Hergum

9. - 20. november 2021

Reiseleder: Hans Petter Hergum