top of page

Avlyst: Historiecruise til København
 

På sporet av vår historie!
12. - 14. oktober 2020

A Kortet_lang_sort_edited.png

og Aftenposten HISTORIE

Jan Ove til CPH.jpg
Jan Ove Ekeberg
Fredrik Larsen til CPH.jpg
Fredrik Larsen
Karsten til CPH.jpg
Karsten Alnæs
Ulf A.jpg
Ulf Andenæs
Stanghelle.jpg
Harald Stanghelle

TUREN ER DESSVERRE AVLYST. Påmeldte har blitt tilskrevet og depositumet blir refundert. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

 

Bli med A- kortet og Aftenposten HISTORIE på et historisk cruise til København, spekket av foredrag og kåserier og besøk på historiske steder i København. Våre foredragsholdere vil være kjente navn for Aftenposten sine lesere. Bli med og lytt til foredrag og kåserier med Harald Stanghelle, Ulf Andenæs, Karsten Alnæs, Jan Ove Ekeberg og redaktør av Aftenposten Historie, Fredrik Larsen.

 

Velkommen til reise som tar oss hundrevis av år tilbake i tid. Det å forstå tiden vi lever i, handler ofte om å forstå historien! Hva er historie? I videste forstand – studiet av vår fortid. Våre liv i dag formes av avgjørelser og handlinger som ligger årtier, århundrer eller årtusener tilbake i tiden. 

 

Ved å forstå fortiden kan vi få et mer avbalansert syn på nåtiden. Historie dreier seg ikke bare om den fjerne fortid. Historie dreier seg også om våre liv – det som er nyheter i dag, vil være historie i morgen. ​

Turen arrangeres i samarbeid med

A Kortet_lang_sort_edited.png

og Aftenposten HISTORIE

Dagsprogrammet

Dag 1 – Mandag 12. oktober 2020

Ombordstigning fra kl. 1100-1200 og avreise fra Oslo kl. 1345.

 

Foredrag om bord:

 

1200-1215 - Velkommen intro v/A-kortet/Aftenposten HISTORIE og Reiseakademiet.

1215-1300 – Foredrag – Karsten AlnæsDet norske selskap i København.

Historien om Det Norske Selskab i København og hva foreningen har betydd for Norge.

Det norske Selskab i København ble etablert i 1772. Et oppkomme for norsk selvstendighet, teater, kunst, vennskap og trykkefrihet, og ikke minst av vin, sang, humør og festlige historier og anekdoter. De spraket av vitalitet og patriotisme.  Av 110 Eidsvollsmenn hadde ca. 30 tidligere vært medlemmer i Det norske Selskab i København. En gang unge studenter, nå modne menn. Hvem var de og hvilken rolle spilte de under Riksforsamlingen på Eidsvoll, og hvilken rolle spilte de da selskapet ble stiftet på nytt i 1818?

1300-1500 – Tilgang til sine lugarer og avreise fra Oslo.

 

1500-1545 – Foredrag – Ulf AndenæsBritenes forhold til Europa
 

Britene og Europa – et besværlig forhold gjennom mange århundrer

31. januar i år gikk Storbritannia ut av EU. Spenning og uvisshet rår om hva som skal skje fra nyttår, da britenes tidligere økonomiske bånd med EU skal opphøre etter en overgangstid for å bli erstattet med noe nytt. Hva er forhistorien som ligger bak når britene, og særlig England, har hatt et så innfløkt forhold til maktene på det europeiske fastlandet? Siden de eldste tider har britene kjørt sitt eget løp. Tanken på at det frie øyriket skulle bli styrt av en myndighet på kontinentet strider mot mange briters forståelse av deres plass i verden. Hvorfor ble det slik?

 

1600-1645 – Foredrag – Fredrik LarsenNordmenn jorden rundt.
 

Nordmenn jorden rundt – norske utposter fra Dansk Vestindia til New Zealand

Utvandringen fra Norge til Nord-Amerika er godt kjent. Men de siste 400 årene har nordmenn reist over hele kloden, og etablert små utposter i så å si alle verdenshjørner. Fredrik Larsen, historiker og redaktør i Aftenposten Historie, har tråkket i nordmenns fotspor bl.a i Karibia, Brasil, Sør-Afrika, Kina – og ikke minst i Australia og New Zealand. Resultatet er blitt bøker og artikler om sider ved norsk utvandringshistorie som er ukjente for de fleste. Bli med til steder som Norskeskogen, Eidsvold og Oslo Beach, og møt nordmenn som på godt og vondt var deltakere i kolonialismens og imperialismens tidsaldre. 

 

 

 

1700-1745 – Foredrag - Jan Ove EkebergDen siste vikingkongen

Historien om Harald Hardråde og arven fra Miklagard

Harald Hardrådes liv er et av de mest eventyrlige i norgeshistorien. Med stort mot og en sjelden kløkt for krigføring satte han store spor etter seg fra Stiklestad til Bysants. Hans forsøk på å erobre England blir norske vikingers siste dristige tokt. Da Harald faller ved Stamford Bridge, høsten 1066, er vikingtiden over. Men da har Hellig Olavs yngre bror modernisert styresett og økonomi i Norge. Alt dette har han lært i sine åtte år lange tjeneste som leiesoldat og høvding for Væringgarden, keiserens egen livgarde, i Konstantinopel av vikingene kalt Miklagard. Harald sluttfører dermed den samfunnsbyggingen som skjer gjennom hele vikingtiden. Med havgående seilskip nådde vikingene alle verdenshjørner og brakte med en helt ny sivilisasjon hjem til Norge.

 

I de korte 250 årene denne tidsepoken varer blir landet kristnet, det skrevne ord blir vanlig og vi får et helthetlig pengesystem. Med den blomstrende økonomien oppstår en tydeligere arbeidsdeling og de første byene grunnlegges. I sum er vikingtiden en opplysningstid og Norge blir en del av verden.

 

1830-1915 – Foredrag – Harald Stanghelle 

Midtøsten - et gammelt sentrum og ny kruttønne

Israel og den arabiske verdens kultur og politikk både opptar og angår oss. Det tilhører vårt politiske og religiøse følelsesliv, er Harald Stanghelles tese. I sitt foredrag vil han trekke de historiske linjene frem til dagens konfliktfylte Midtøsten. En reise i skjæringspunktet mellom realpolitikk, stormaktsinteresser og religion.

 

2000-2130 – felles middag for deltakerne.

Dag 2 – tirsdag 13. oktober 2020

Frokost og ankomst København kl. 0930

Byrundtur med buss som avsluttes ved Ny Carlsberg Glyptotek. Litt tid på egenhånd før bussen tar oss tilbake til båten for hjemreise. Glyptoteket er et kunstmuseum i København. Samlingen er bygget opp rundt brygger Carl Jacobsens private kunstsamling. Museet har navn etter Jacobsens bryggeri Ny Carlsberg. Museet er i første rekke et skulpturmuseum hvor hovedvekten er lagt på antikk skulptur fra de gamle kulturene rundt Middelhavet, inkludert det gamle EgyptRoma og Hellas, samt mer moderne skulpturer som en samling av Rodins verker som regnes som den viktigste utenfor Frankrike.

Museet er også kjent for sin malerisamling som inkluderer en omfattende samling av franske impresjonister og postimpresjonister samt danske gullalder malerier. Den franske samlingen inneholder verker av malere som Jacques-Louis DavidMonetCamille, PissarroRenoirDegas og Cézanne, samt postimpresjonister som van GoghToulouse-Lautrec og Pierre Bonnard. Museets samling inneholder også alle Degas` bronseskulpturer, også serien med dansere. Tallrike verker av den norske billedhuggeren Stephan Sinding er plassert på fremtredende plasser i ulike deler av museet. Ny Carlsberg Glyptoteks samlinger omfatter mer enn 10 000 kunstverk.

1530 Avreise fra København
 

1600-1645 – Foredrag – Karsten Alnæs Eventyret om klippfisken

Karsten Alnæs kommer i høst med boka «Eventyret om klippfisken» som handler om klippfiskens historie i Norge fra slutten av 1600-tallet og klippfiskens verdenshistorie, det vil si den spanske, portugisiske, franske, engelske og amerikanske historien om torskefisket på Newfoundland og om saltingen, tørkingen, det livsfarlige og slitsomme fisket, om bacalao-rettene og klippfiskens erobring av så godt som hele verden Latin-Amerika, Asia og Afrika. I dag er klippfisken en økonomisk suksesshistorie, vår mest internasjonale eksportartikkel, og et norsk originalt bidrag til verdens-gastronomien.

 

1700-1745 – Foredrag – Jan Ove Ekeberg – Norsk Polarhistorie

Tidenes polarfarer - Hvordan Roald Amundsen ble verdenshistoriens fremste polarfarer

Da Roald Amundsen, med fire mann og et tjuetalls hunder, nådde det sydligste punktet på jordkloden, 14. desember 1911, var det gått 40 år siden Livingstone og Stanley møttes ved bredden av Tanganyikasjøen. Erobringen av sydpolen, i et dramatisk kappløp med den britiske Scott-ekspedisjonen, kartla den bokstavelig talt siste hvite flekken på verdenskartet.

 

På dette tidspunktet hadde Amundsen allerede seilt gjennom Nordvestpassasjen med «Gjøa». Senere blir han også den første til å seile rundt hele Nordpolshavet og han nådde selve polpunktet med luftskipet Norge, 11. mai 1926. Roald Amundsen er i en særstilling blant polaroppdagerne. Selv ikke Amundsens store forbilde, Fridtjof Nansen kan vise til tilsvarende meritter. Bak suksessene lå stor dristighet, men også nøye planlegging og utprøving av utstyr. Like viktig var Amundsens forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen i de mest forblåste og isolerte is-ørkener på kloden. Som vikingene før ham, visste Roald Amundsen at en oppdager må spille med naturen for å lykkes. At Amundsen, Nansen og andre norske polfarere hadde forbilder fra vikingtiden er det ingen tvil om. Forbindelsen mellom vikingene og polarfarerne er en av de lengste og tydeligste linjene gjennom historien vår.

 

1800-1845 – Foredrag – Ulf Andenæs

Fortidens skygger plager USA

USA skal velge ny president ved en korsvei der motsetningene amerikanere i mellom ser ut til å ha vokst seg stadig dypere gjennom lang tid. Samtidig er forholdet mellom de ulike raser i stand til å åpne gamle sår på nytt. Det er blitt sagt at det amerikanske samfunnet er bygd på ustabil grunn over en aktiv vulkan av en historie, med røtter i borgerkrigen og slaveriet i sørstatene. Fra tid til annen viser det seg hvor glødende utbruddene fortsatt kan være.   

 

1900-1945 – Foredrag – Harald Stanghelle – Tema vil bli presentert senere.

2015-2130 - Middag

Dag 3

Frokost og ankomst Oslo kl. 0930.

 

Pris pr. person kr  4.250,- (A-kortet) som inkluderer: 
(Pris uten A-kortet: 4.550,-)

-          Båtreise Oslo-København tur og retur med DFDS i innvendig dobbeltlugar med dusj og toalett.

-          Alle foredrag om bord ifølge vårt dagsprogram.

-          2 middager og 2 frokoster inkludert.

-          Byrundtur i København.

-          Inngangsbilletter til Glyptoteket under vårt opphold i København.

 

 

-          Tillegg for utvendig dobbeltlugar kr 350 per person

-          Tillegg for innvendig enkeltlugar tur og retur kr 950.-

-          Tillegg for utvendig enkeltlugar tur og retur kr 1400.-

  

 

Vi tar forbehold om programendringer underveis.

Depositum kr 1500,- pr. person vil bli fakturert etter at vi har mottatt påmelding. 


Husk reise- og avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap!
Vi tar forbehold om prisendring pga. endrede skatter/oljetillegg , valutakurs, endring i rutetidene hos fergeselskapet samt endring i program som følge av forhold som er ligger utenfor arrangørens kontroll.

Minimum antall deltakere er 20.

Les våre Reisevilkår 

bottom of page